Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Godziszowskiej odc. Regera - posesja nr 10 Dn 0,2 L ca 140 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2025-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2026-12-31
Ulica: 
ul. Godziszowska
Od ulicy: 
ul. T. Regera
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---