Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Halki odc. posesja 43 - 52 KDD (dz. nr ew. 146/1 obręb 31239) Dn 0,2 L ca 250 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2026-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2026-12-31
Ulica: 
ul. Halki
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---