Renowacja magistrali wodociągowej Dn 800 ze stali w ul. Pl. Bankowy, ul. Przechodniej oraz ul. Żelaznej Bramy na odc. od ul. Pl. Bankowy od ZL13903 do ul. Marszałkowskiej do ZL13913, L ca 347 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2017-09-28
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2021-07-20
Ulica: 
pl. Bankowy
Od ulicy: 
al. „Solidarności”
Do ulicy: 
ul. Marszałkowska
Naruszenia: 
---
Link www: 
---