Budowa magistrali wodociągowej w ul. Strażackiej odc. Zabraniecka - Chełmżyńska Dn 500 L ca 1200 m (I etap); wzdłuż ul. Strażackiej, terenów kolejowych, ul. Cyrulików na odc. Chełmżyńska - Marsa Dn 400 L ca 2500 m (II etap), Zesłańców Polskch odc. Strażacka - Cyrulików Dn 300 L ca 380 m oraz przewodu wodociągowego ul. Strażackiej odc. Strażacka 53 - Strażacka 63/65 Dn 150 L ca 400 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2008-01-01
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2022-12-16
Ulica: 
ul. Zesłańców Polskich
Od ulicy: 
ul. Strażacka
Do ulicy: 
ul. Cyrulików
Naruszenia: 
---
Link www: 
---