Budowa kanalizacji ściekowej w pasie drogowym projektowanej ulicy Głębockiej i Berensona Dn 0,2/0,3/0,4 L 647,9 m oraz budowa odcinków sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych w projektowanym poszerzeniu ul. Głębockiej i ul. Berensona i pasie drogowym projektowanej ulicy Głębockiej i Berensona Dn 0,16/0,2 m L 355,9 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2017-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2019-02-28
Ulica: 
ul. Głębocka
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---