Węziej na ulicach Leszno i Górczewskiej

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. Górczewskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Młynarską. Zwężona jest jezdnia prowadząca w stronę Bemowa.

Na krótkim odcinku w rejonie skrzyżowania z ul. Młynarską wyłączone z ruchu są dwa pasy jezdni w kierunku Bemowa. Kierowcy mają do dyspozycji jeden pas. Na skrzyżowaniu utrzymane są wszystkie dotychczasowe relacje - można skręcić bezpośrednio w lewo w ul. Młynarską.

Wzdłuż ulic Leszno i Górczewskiej od ul. Okopowej do E. Tyszkiewicza zostanie wybudowana droga dla rowerów po północnej stronie jezdni. Na czas prac budowlanych zwężony jest chodnik po północnej stronie ulicy. 

Inwestycja wiąże się ze zmianą geometrii i organizacji ruchu na północnej jezdni. Dotychczas na odcinku od ul. Okopowej do Karolkowej m.in. przesunięto jezdnię, wybudowano nowe oświetlenie uliczne i ustawiono krawężniki. Po wznowieniu prac kontynuowana będzie budowa oświetlenia, chodników i drogi dla rowerów. Powstanie także nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Karolkową oraz przebudowana zostanie sygnalizacja na skrzyżowaniu z ul. Młynarską. Inwestycja ma być gotowa w sierpniu 2019 r .

Komunikacja: 
Przystanek Młynarska obowiązujący dla linii E-2 i 520 jadących w kierunku Bemowa został przesunięty o ok. 140 m.
Inne: 

Początek: 
2019-04-12
Koniec: 
2019-06-30
Dzielnica: 
Ulica: 
ul. Górczewska
status: 
Aktualne