Otwarcie poszerzonej Marynarskiej

Trwają ostatnie prace na placu przebudowy ul. Marynarskiej. Kierowcy jeżdżą już obiema poszerzonymi jezdniami.

Uruchomiona została południowa jezdnia ul. Marynarskiej. Nie zmieniła się lokalizacja przejść dla pieszych. Utrzymany jest przejazd w ciągu ul. Postępu. Otwarty został wyjazd z ul. Wynalazek na ul. Marynarską oraz skręt w ul. Wynalazek z ul. Marynarskiej od strony trasy ekspresowej.

Możliwe są czasowe wyłączenia jednego z trzech pasów jezdni prowadzącej w kierunku ul. Żwirki i Wigury.

Kończy się przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku od ul. W. Rzymowskiego do węzła Marynarska (S79). Do 31 maja  robotnicy dokończą budowę chodników, dróg rowerowych i posadzą zieleń. Wśród niej znajdzie się 91 drzew w tym m.in. graby kolumnowe i klony oraz ok. 16 000 krzewów tawuły, róży holenderskiej i pięciornika. Przed końcem maja gotowy będzie także wiadukt w ul. Postępu oraz kładka dla pieszych w rejonie ul. Wynalazek. Ich otwarcie nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie z nadzoru budowlanego.

Komunikacja: 
Swoją trasę zmieniły autobusy linii 402, której jadą teraz ulicami: Marynarska – Wynalazek – Cybernetyki i zawrócą na rondzie A. Żabczyńskiego.
Inne: 
---
Początek: 
2019-04-18
Koniec: 
2019-07-11
Dzielnica: 
Ulica: 
ul. Marynarska
status: 
Aktualne