Zmiana organizacji ruchu na ul. rtm. W. Pileckiego

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. rtm. W. Pileckiego na odcinku pomiędzy Os. Kazury a ul. F. Płaskowieckiej. Ruch odbywa się tymczasową jezdnią.

Zamknięty jest dotychczasowy wyjazd z Os. Kazury przez ul. rtm. W. Pileckiego na ul. F. Płaskowickiej. Ruch w tej relacji został przełożony na tymczasową jezdnią, wybudowaną po zachodniej stronie starej drogi. Powróciła natomiast możliwość skrętu w lewo z ul. F. Płaskowickiej od strony al. Komisji Edukacji Narodowej w ul. rtm. W. Pileckiego w kierunku Os. Kazury.

Na czas prac budowlanych zamknięta dla ruchu jest południowa jezdnia ul. F. Płaskowickiej od skrzyżowania z ul. rtm. W. Pileckiego do skrzyżowania z ulicami Dereniową i Stryjeńskich. Kierowcy jadący od strony ul. Puławskiej przejeżdżają na drugą jezdnię przewiązką na wysokości jednostki Straży Pożarnej – na północnej jezdni jest po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Zlikwidowane zostało rondo na skrzyżowaniu z ul. rtm. W. Pileckiego, a w jego miejsce wytyczone jest zwykłe skrzyżowanie.

Zmiany dotyczą również pieszych i rowerzystów. Całkowicie zamknięty jest chodnik po południowej stronie ulicy i droga dla rowerów pomiędzy ulicami rtm. W. Pileckiego i Polskie Drogi – tymczasowa droga dla rowerów została wytyczona po północnej stronie ulicy.

Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli drogi ekspresowej S2) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę trasy z dwoma jezdniami po trzy pasy ruchu i o długości 18,5 km na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. W jej ramach wybudowane zostaną m.in. tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę i kilka węzłów drogowych. Budowa została podzielona na trzy zadania: „A” od węzła „Puławska” do węzła „Przyczółkowa” o długości ok. 4,6 km, „B” od węzła „Przyczółkowa” do węzła „Wał Miedzeszyński” o długości ok. 6,5 km i „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” do węzła „Lubelska” o długości ok. 7,5 km. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to trzeci kwartał 2020 r. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.pulawska-lubelska.pl.

Komunikacja: 
Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl.
Początek: 
2019-05-10
Koniec: 
2020-08-11