Budowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji ogólnospławnej

Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2019-04-01
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2019-12-31
Ulica: 
ul. św. Wincentego
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---