Prace na „obwodnicy” Targówka

Trwają prace przy modernizacji tzw. obwodnicy Targówka. Zmiany w ruchu zostały wprowadzone na skrzyżowaniu z ul. Witebską. Węziej jest również na skrzyżowywaniu z ul. Kołową.

Otwarte dla ruchu zostało rondo u zbiegu Gorzykowskiej, Myszkowskiej i Handlowej. Równocześnie wykonawca robót zmienił organizację na skrzyżowaniu ulic M. Ossowskiego, Witebskiej i Prałatowskiej. Zamknięty został wlot ul. Witebskiej. Na tym skrzyżowaniu również powstanie rondo.

Wykonawca wprowadził zmiany w ruchu na skrzyżowaniu ulic Handlowej, M. Ossowskiego i Kołowej. Roboty obejeły środek skrzyżowania, dlatego kierowcy nie mogą skręcić w lewo w żadnej z relacji. Nie można także pojechać prosto ul. Kołową od strony Witebskiej.

Projekt przebudowy „obwodnicy” Targówka, czyli ciągu ulic Gorzykowskiej, Handlowej i Ossowskiego, to wspólna inicjatywa Zarządu Dróg Miejskich oraz dzielnicy Targówek. Dotychczas w ramach inwestycji przebudowano m.in. skrzyżowanie ulic M. Ossowskiego i Gościeradowskiej. Do dyspozycji mieszkańców jest również pierwsza w Warszawie ścieżka dla biegaczy.

Na jezdniach wyznaczone zostaną po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, zaś pozostała przestrzeń wykorzystana zostanie do uporządkowania parkowanie. W ten sposób wyznaczonych zostanie około 140 miejsc postojowych. Istniejące skrzyżowania ul. Handlowej z ul. Gorzykowską, ul. Pratulińską i Kołową zostaną przebudowane na ronda. Wyznaczone zostaną także nowe przejścia dla pieszych przez ul. Handlową i Myszkowską. Wyremontowane zostaną również chodniki. Na całym ciągu pojawi się nowe oświetlenie i  zieleń miejska. Wszystkie prace zakończą się we wrześniu. Zmiana terminu zakończenia inwestycji wynika m.in. z przedłużających się uzgodnień z gestorami sieci podziemnych, a także konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych.

Komunikacja: 
Uruchomienie ronda na skrzyżowaniu ulic Gorzykowskiej, Myszkowskiej i Handlowej pozwoliło skierować komunikację miejską na inne objazdy. Autobusy linii: 156, 160, 212, 517 i nocnej N02 jadą ulicami: Myszkowską – Barkocińską – M. Ossowskiego – Kołową – św. Wincentego i dalej swoimi trasami. Autobusy linii 256 kursują ulicami: Gorzykowską – Handlową – Kołową – św. Wincentego.

Autobusy linii: 212 oraz nocnych N12 i N62, w kierunku Dw. Centralnego i pl. J. Hallera, jadą ul. Handlową.

Inne: 
---
Początek: 
2019-07-10
Koniec: 
2019-08-24