Zmiana organizacji ruchu na ul. Łodygowej

Ruch w ciągu ul. Łodygowej pomiędzy ul. Klamrową a ul. Wolińską w stronę ul. Radzymińskiej został skierowany na gotową, południową jezdnię.

Przebudowa ul. Łodygowej wchodzi na ostatnią prostą. Ruch w stronę ul. Radzymińskiej skierowany został na gotową, południową jezdnię pomiędzy ul. Klamrową a ul. Wolińską. Połączenie z ul. Łodygową straciły ulice Klamrowa i Rzemieślników, a w godzinach nocnych także ulice Mechaników i Wolińska. Na skrzyżowaniu z ul. Wyspową nie można skręcić w lewo w ul. Potulicką. Przejazd w stronę Ząbek odbywa się jezdnią serwisową po stronie południowej. Taka organizacja ruchu pozwala wykonawcy ułożyć ścieralną warstwę nawierzchni na jezdni północnej, a następnie na jezdniach serwisowych. 
 
W drugiej połowie sierpnia prowadzone będą jeszcze prace nawierzchniowe pomiędzy ul. Radzymińską a ul. Wolińską. Wtedy też, poza pracami drogowymi, zakończą się prace ogrodnicze związane z nasadzeniami. Przy wyremontowanej ul. Łodygowej pojawi się łącznie: 37 drzew (klonów i topól osik o wąskich koronach), ok. 24 000 krzewów m.in.: tawuły, irgi oraz róży, w tym ok. 10.000 krzewów róż okrywowych w pasie pomiędzy jezdniami a także z wysianiem ok. 0,5 h trawników.

Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2019-07-31
Koniec: 
2019-09-01
Dzielnica: 
Ulica: 
ul. Łodygowa
status: 
Aktualne