Zmiana organizacji ruchu na ul. Łodygowej

Ruch w ciągu ul. Łodygowej pomiędzy ul. Klamrową a Radzymińską odbywa się gotowymi jezdniami głównymi.

Przebudowa ul. Łodygowej wchodzi na ostatnią prostą. Ruch w obydwu kierunkach skierowany został na gotowe jezdnie główne. Wyłączone z ruchu są natomiast jezdnie serwisowe.
 
Poza pracami drogowymi, zakończą się prace ogrodnicze związane z nasadzeniami. Przy wyremontowanej ul. Łodygowej pojawi się łącznie: 37 drzew (klonów i topól osik o wąskich koronach), ok. 24 000 krzewów m.in.: tawuły, irgi oraz róży, w tym ok. 10.000 krzewów róż okrywowych w pasie pomiędzy jezdniami a także z wysianiem ok. 0,5 h trawników.

Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2019-07-31
Koniec: 
2019-09-30