Przebudowa ulic L. Berensona i Głębockiej

Na ul. Głębockiej pomiędzy ulicami Podłużną a Podwójną obowiązuje ruch jednokierunkowy – w stronę Trasy Toruńskiej.

Na ulicach Kąty Grodziskie, L. Berensona, Lewandów oraz Głębockiej na odcinku od ul. L. Berensona do Podłużnej została wprowadzona docelowa organizacja ruchu. Możliwy jest już ruch w obydwu kierunkach. Prace budowlane są kontynuowane na dalszym odcinku ul. Głębockiej – od ul. Podłużnej nadal obowiązuje jeden kierunek ruchu, w stronę Trasy Toruńskiej. Wyłączona z ruchu została ul. Tajemna.

Trwa przebudowa ul. Głębockiej na odcinku od ul. Podwójnej do ul. L. Berensona. W ramach przedsięwzięcia powstanie nowa jezdnia po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną także chodniki i drogi dla rowerów. Na skrzyżowaniu z ulicami: Podwójną i Kartograficzną, Sieczną, Internetową i Podłużną oraz na skrzyżowaniu ul. L. Berensona z ul. Kąty Grodziskie będą ronda. Równolegle prowadzona jest inwestycja MPWiK polegająca na budowie sieci kanalizacji ściekowej i przebudowie wodociągu.
Komunikacja: 
Po otwarciu dla ruchu nowo wybudowanej jezdni łączącej ulice Lewandów i L. Berensona, autobusy linii 120 (tylko w kierunku Dw. Wschodni/Kijowska/), 132 i 214 zmieniły swoje trasy i kursują teraz ulicami: Głębocka – Lewandów – nowo wybudowana droga – L. Berensona – Oknicka – Lewandów – nowo wybudowana droga – L. Berensona.

Inne: 

Początek: 
2019-08-15
Koniec: 
2019-09-27