Prace w al. Zjednoczenia

Rozpoczęły się pierwsze prace związane z przebudową al. Zjednoczenia. W ciągu 8 miesięcy ulica przejdzie kompletną metamorfozę.

Aktualnie wykonawca prowadzi prace rozbiórkowe na odcinku od ul. E. Schroegera do ul. J. Kasprowicza. Znikają stare krawężniki oraz nawierzchnia chodnika. Nie wiąże się to z utrudnieniami w ruchu. 

Na całym, niemal kilometrowym odcinku od ul. Marymonckiej do ul. S. Żeromskiego pojawi się nowa nawierzchnia jezdni wraz z podbudową. Poprawione zostanie również parkowanie. Projekt zakłada przeniesienie parkowania do zatok postojowych, w których zmieści się ponad 130 miejsc.

Wyeksploatowane chodniki również zyskają nową, równą nawierzchnię z płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 cm, zaś trotuar przy szkole w pobliżu skrzyżowania z ulicą J. Kasprowicza zostanie poszerzony. Po przebudowie z al. Zjednoczenia oraz ulic poprzecznych znikną bariery architektoniczne co sprawi, że ulice będą łatwo dostępne dla osób z starszych, z niepełnosprawnościami czy opiekunów z dziećmi. Na chodnikach i przy przejściach pojawią się specjalne płyty prowadzące oraz ostrzegawcze dla osób niedowidzących i niewidomych. Wygodniej będzie również dla rowerzystów. Wyremontowana zostanie droga dla rowerów, która zostanie przedłużona do ul. S. Żeromskiego. Dodatkowo przeniesione zostaną przystanki na wyloty ze skrzyżowania z ul. S. Żeromskiego i wyremontowane istniejące zatoki. Wyposażone one będą w podwyższone krawężniki, które ułatwią wejście do autobusu. Jednym z priorytetów jest poprawa widoczności na ulicach, dlatego w al. Zjednoczenia będzie również zupełnie nowe oświetlenie jezdni, chodników i przejść dla pieszych.

Zakończenie prac planowane jest w ciągu najbliższych 8 miesięcy.

Komunikacja: 

Inne: 

Początek: 
2019-09-03
Koniec: 
2019-09-16