Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. Lindleya odc. Koszykowa - Nowogrodzka, Dn 900 L ca 195 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2020-03-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2021-12-17
Ulica: 
ul. W. H. Lindleya
Od ulicy: 
ul. Koszykowa
Do ulicy: 
ul. Nowogrodzka
Naruszenia: 
---
Link www: 
---