Zamknięta al. Zjednoczenia

Zamknięta jest al. Zjednoczenia od ul. J. Kasprowicza do ul. S. Żeromskiego.

Połączenie z al. Zjednoczenia straciła ul. E. Schroegera. Objazd został poprowadzony ulicami: J. Kasprowicza - A. Sacharowa - S. Żeromskiego.

Utrudnienia związane są z przebudową al. Zjednoczenia. Prace są etapowane.

Na całym, niemal kilometrowym odcinku od ul. Marymonckiej do ul. S. Żeromskiego pojawi się nowa nawierzchnia jezdni wraz z podbudową. Poprawione zostanie również parkowanie. Projekt zakłada przeniesienie parkowania do zatok postojowych, w których zmieści się ponad 130 miejsc. Wyremontowane zostaną również chodniki i droga dla rowerów. Ta ostatnia zostanie przedłużona do ul. S. Żeromskiego. Jednym z priorytetów jest poprawa widoczności na ulicach, dlatego w al. Zjednoczenia będzie również zupełnie nowe oświetlenie jezdni, chodników i przejść dla pieszych. Wszystkie prace potrwają do wiosny.
Komunikacja: 
Autobusy linii 103 omijają zamknięty odcinek jadąc ulicami J. Kasprowicza, B. Podczaszyńskiego i S. Żeromskiego. Dla linii 197 i 397 zostały wprowadzone trasy objazdowe biegnące ul. Marymoncką i S. Żeromskiego. Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl


Inne: 
---
Początek: 
2019-09-12
Koniec: 
2019-12-10