Poprawa układu drogowego w dzielnicy Białołęka - przebudowa (rozbudowę) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przaśna – ul. Kasztanowa

W ramach inwestycji Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych nastąpi przebudowa ul. Modlińskiej na odc. ul. Przaśna – ul. Kasztanowa. Przewiduje się budowę jednokierunkowej jezdni lokalnej (w kierunku ul. Kasztanowej) o szerokości 5 m z dopuszczeniem dwukierunkowego ruchu rowerowego oraz budowę jednostronnego chodnika. Długość drogi to ok. 0,4 km.
Więcej informacji: www.zmid.waw.pl
Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2017-01-01
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2021-03-31
Ulica: 
ul. Modlińska
Od ulicy: 
ul. Przaśna
Do ulicy: 
ul. Kasztanowa
Naruszenia: 
---
Link www: 
www.zmid.waw.pl