Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej)

Celem inwestycji, która realizowana będzie przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Zacisza. Planowana jest budowa drogi - ul. Codziennej na odcinku od ul. Młodzieńczej do ul. Rolanda / Spójni; budowa drogi - ul. Figara na odcinku od ul. Czerwonej Jarzębiny do mostu nad Kanałem Bródnowskim oraz  budowa drogi - ul. Władysława Łokietka na odcinku od mostu nad Kanałem Bródnowskim do projektowanej ul. Nowotrockiej.  Łączna długość inwestycji to ok. 1,5 km. Przewiduje się budowę jednojezdniowej drogi klasy zbiorczej z dwoma pasami ruchu, po jednym w każdym kierunku. W ul. Łokietka na odcinku od ul. Gilarskiej do ul. Jórskiego przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. W ramach zadania powstaną obustronne chodniki dla pieszych oraz jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa.
Więcej informacji: www.zmid.waw.pl
Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2020-04-01
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2020-12-31
Ulica: 
ul. Codzienna
Od ulicy: 
ul. Młodzieńcza
Do ulicy: 
ul. Handlowa
Naruszenia: 
---
Link www: 
www.zmid.waw.pl