Budowa wind przy wiadukcie mostu ks. J. Poniatowskiego

Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych na terenie dzielnicy Śródmieście. Celem inwestycji jest umożliwienie korzystania z wiaduktu Księcia J. Poniatowskiego w Warszawie przez osoby z niepełnosprawnościami. Planowane jest wykonanie łącznie 8 wind w czterech lokalizacjach. Windy będą zlokalizowane w rejonie Wybrzeża Kościuszkowskiego, stacji kolejowej PKP Powiśle i ul. Solec. ZMID podpisał umowę z firmą Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty na budowę dwóch wind przy wiadukcie mostu ks. J. Poniatowskiego, zlokalizowanych w istniejących wieżycach przy ul. Solec. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, co oznacza, że termin realizacji robót to sierpień 2021 r. 
Więcej informacji: www.zmid.waw.pl
Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2017-05-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2021-09-30
Ulica: 
ul. Wioślarska
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
www.zmid.waw.pl