Wykonanie wstępnego opracowania koncepcyjnego dla rozbudowy ul. Janowieckiej na odc. od ul. Swojskiej do granicy miasta w ramach wydatków bieżących

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych wykona wstępne opracowanie koncepcyjne ul. Janowieckiej, położonej na Targówku. Podstawowym zadaniem będzie rozpoznanie problemów komunikacyjnych, potrzeb lokalnej społeczności oraz oszacowanie kosztów ewentualnej realizacji tej inwestycji. Nadrzędnym celem będzie poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z jednoczesnym zachowaniem idei zrównoważonego rozwoju – a krokiem prowadzącym do tego celu jest ograniczenie prędkości pojazdów samochodowych. Prace koncepcyjne obejmują odcinek o długości ok. 1,55 km, zmianę lokalizacji skrzyżowania z ul. Swojską, rozbudowę istniejącego przebiegu ul. Janowieckiej do granic Warszawy oraz przebudowę istniejącego, nieutwardzonego fragmentu tej ulicy.
Więcej informacji: www.zmid.waw.pl
Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2018-09-28
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2025-09-30
Ulica: 
ul. Janowiecka
Od ulicy: 
ul. Swojska
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
www.zmid.waw.pl