Budowa ulicy Grzybowskiej

Inwestycja, za którą odpowiada Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, znajduje się na terenie dzielnicy Wola i polega na rozbudowie ul. Grzybowskiej na odcinku o długości ok. 1,4 km - od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej (rejon skrzyżowania z ul. Karolkową). Obecnie inwestor skupia się jedynie na realizacji działań projektowych. Ul. Grzybowska pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Towarową do końca opracowania na wysokości alei Jana Pawła II przewidziana została jako dwujezdniowa jednopasowa ze środkową wyspą rozdzielającą przeciwne kierunki ruchu. Przewidziano tam także stanowiska postojowe, budowę chodników i zieleńców oraz dróg rowerowych. Zakres prac projektowych obejmuje również przebudowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci cieplnej, oświetlenia ulicznego, urządzeń elektroenergetycznych, sygnalizacji świetlnej i kanalizacji teletechnicznej.
Więcej informacji: www.zmid.waw.pl
Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2016-01-01
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2025-12-31
Ulica: 
ul. Grzybowska
Od ulicy: 
al. Jana Pawła II
Do ulicy: 
ul. Siedmiogrodzka
Naruszenia: 
trawnik, droga, jezdnia, chodnik
Link www: 
www.zmid.waw.pl