Prace na ul. Spiskiej

Zamknięty jest wlot ul. Spiskiej z ul. Grójeckiej.

Nie można skręcić z ul. Grójeckiej w ul. Spiską. Utrzymane pozostało połączenie z ul. J.U. Niemcewicza (zwężony jest wlot tej ulicy w kierunku ul. Raszyńskiej). Utrudnienia związane są z renowacją magistrali wodociągowej.  

Komunikacja: 
Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl.
Inne: 
---
Początek: 
2019-12-06
Koniec: 
2020-02-10