Zamknięta ul. Górczewska (stacja „Księcia Janusza”) - rozbudowa II linii metra

Plac budowy stacji metra „Księcia Janusza” obejmuje ul. Górczewską pomiędzy ul. Deotymy a wjazdem do centrum handlowego. Możliwy jest dojazd do ul. Góralskiej. Dalej mogą jechać wyłącznie autobusy, taksówki i pojazdy z identyfikatorami MW.

Budowa stacji „Księcia Janusza” oznaczała zamknięcie ul. Górczewskiej, ale postęp robót umożliwił już przywrócenie ruchu na części ulicy. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się właściwymi jezdniami. Plac budowy zajmuje jeszcze tylko pas dzielący jezdnie i przyległe do niego pasy drogi. Kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Od ul. Deotymy można dojechać do ul. Góralskiej. Dalej prosto (jezdnią w kierunku Bemowa) mogą jechać wyłącznie autobusy, taxi, motocykle i MTON oraz posiadający identyfikatory wg wzoru MW właściciele, najemcy i prowadzący działalność gospodarczą w budynkach wzdłuż ul. Górczewskiej (Identyfikatory dla mieszkańców ul. Górczewskiej). W kolejnym etapie, planowanym na początku roku, kierowcom zostanie udostępniona cała szerokość obydwu jezdni, a połączenie z ul. Górczewską odzyskają ulice poprzeczne.

Ulicą Elekcyjną w kierunku południowym, czyli do ul. Wolskiej mogą poruszać się wszyscy bez ograniczeń, na skrzyżowaniu z ul. Wolską muszą się rozjechać w prawo lub w lewo, bo na wprost (do ul. M. Kasprzaka) jest tylko przejazd dla autobusów, taxi i MTON. W ul. Elekcyjną od strony Wolskiej (w kierunku północnym) wjazd w ciągu dnia możliwy jest tylko autobusów, taxi i MTON (w godz. 22.00 – 5.00 wjazd możliwy jest dla wszystkich). Dodatkowo, zmieniony został kierunek ruchu na ul. Batalionu AK „Zośka” – ruch na tej ulicy odbywa się w stronę ul. Elekcyjnej.

Budowniczowie wolskiego odcinka metra otworzyli już ul. Płocką. Kierowcy i piesi znowu mogą swobodnie poruszać się odcinkiem łączącym ulice M. Kasprzaka i Wolską. Zgodnie z deklaracjami pierwsi pasażerowie powinni skorzystać z wolskiego odcinka linii metra M2 wiosną 2020 roku.
Komunikacja: 
W związku z zamknięciem połączenia z ul. Okocimską trasa autobusów linii 129 została skrócona do ronda przy ul. Redutowej.

Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl.
Inne: 
Budowa stacji metra „Ulrychów”
Początek: 
2019-12-20
Koniec: 
2020-01-24