Kasowanie przewodu wodociągowego na dz. ew. nr 235/3 obręb 40923, Dn 150 L ca 65 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2022-01-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2022-12-30
Ulica: 
ul. Samarytanka
Od ulicy: 
ul. Gilarska
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---