Prace na ul. Marymonckiej

Na ul. Marymonckiej pracują wodociągowcy. Zwężona do jednego pasa ruchu jest jezdnia w kierunku centrum pomiędzy ul. B. Podczaszyńskiego i A. Sacharowa.

Warszawscy wodociągowcy pracują na ul. Marymonckiej przy modernizacji kolektora Burakowskiego. Większość prac prowadzonych na odcinku od mostu M. Skłodowskiej-Curie do ul. ks. J. Popiełuszki nie powodowała utrudnień w ruchu drogowym.

Obecne zmiany wynikają z potrzeby robót przy komorze zlokalizowanej za skrzyżowaniem z ul. B. Podczaszyńskiego. Zwężona do jednego (prawego) pasa ruchu została jezdnia prowadząca w kierunku centrum.

Modernizacja ponad pięćdziesięcioletniego kolektora Burakowskiego jest możliwa dzięki wcześniejszemu wybudowaniu nowego kolektora Burakowskiego Bis. Technologia modernizacji blisko 5-kilometrowego kolektora Burakowskiego o takiej średnicy została zastosowana po raz pierwszy w Polsce i polega na wprowadzeniu do jego wnętrza 1600 segmentów z żywic poliestrowych i włókna szklanego o maksymalnej długości  2,3  m.Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach unijnego projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza V”, a łączny koszt inwestycji wynosi ponad 123 mln zł. Prace modernizacyjne potrwają do maja 2021 r. 
Komunikacja: 
Autobusy linii 121 (w kierunku przystanku Gwiaździsta) oraz linii 150 (poranne kursy wydłużone do przystanku Metro Marymont) jeżdżą objazdem ulicami: B. Podczaszyńskiego – J. Kasprowicza – A. Sacharowa.

Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl.
Inne: 
---
Początek: 
2020-01-03
Koniec: 
2020-06-08