Prace na ul. Marymonckiej

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. Marymonckiej w związku z pracami wodociągowców. Wyłączona została jezdnia w kierunku centrum pomiędzy ul. B. Podczaszyńskiego i A. Sacharowa.

Warszawscy wodociągowcy pracują na ul. Marymonckiej przy modernizacji kolektora Burakowskiego. Większość prac prowadzonych od wiosny na odcinku od mostu M. Skłodowskiej-Curie do ul. ks. J. Popiełuszki nie powodowała utrudnień w ruchu drogowym. Obecne zmiany wynikają z potrzeby robót przy komorze zlokalizowanej za skrzyżowaniem z ul. B. Podczaszyńskiego. Wyłączona z ruchu jest jezdnia prowadząca w kierunku centrum. Objazd został poprowadzony ul. B. Podczaszyńskiego – J. Kasprowicza – A. Sacharowa. Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca lutego. Następnie wykonawca prac udostępni kierowcom jeden pas ruchu.

Modernizacja ponad pięćdziesięcioletniego kolektora Burakowskiego jest możliwa dzięki wcześniejszemu wybudowaniu nowego kolektora Burakowskiego Bis. Technologia modernizacji blisko 5-kilometrowego kolektora Burakowskiego o takiej średnicy została zastosowana po raz pierwszy w Polsce i polega na wprowadzeniu do jego wnętrza 1600 segmentów z żywic poliestrowych i włókna szklanego o maksymalnej długości  2,3  m.Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach unijnego projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza V”, a łączny koszt inwestycji wynosi ponad 123 mln zł. Prace modernizacyjne potrwają do maja 2021 r. 
Komunikacja: 
Autobusy linii 121 (w kierunku przystanku Gwiaździsta) oraz linii 150 (poranne kursy wydłużone do przystanku Metro Marymont) jeżdżą objazdem ulicami: B. Podczaszyńskiego – J. Kasprowicza – A. Sacharowa.

Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl.
Inne: 
---
Początek: 
2020-01-03
Koniec: 
2020-03-06