Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sochaczewskiej odc. Sochaczewska 13 - Sochaczewska 45 oraz budowa przepompowni ścieków Psochaczewska Q = 816 dm3/s w rejonie ul. Sochaczewskiej/Na Wyraju wraz z przewodami tłocznymi L ca 400 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2025-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2026-12-01
Ulica: 
ul. Sochaczewska
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---