Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Krzywickiego odc. Filtrowa ZL 2990 - Wawelska ZL 2988 Dn 150 L ca 200 m (str. zach), oraz odc. Filtrowa HP 46772 - Wawelska ZL 2989 Dn 100 L ca 185 m (str. wsch)

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2023-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2023-12-29
Ulica: 
ul. L. Krzywickiego
Od ulicy: 
ul. Filtrowa
Do ulicy: 
ul. Wawelska
Naruszenia: 
---
Link www: 
---