Budowa przewodu wodociągowego w rejonie ul. Czerniakowskiej na dz. ew. nr 78, 88, 91, 99, 100 obręb 10501

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2027-01-04
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2027-12-31
Ulica: 
ul. Czerniakowska
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
ul. Czerniakowska
Naruszenia: 
---
Link www: 
---