Budowa kanalizacji ściekowej w ul. 9 KUL odc. skrzyżowanie z Ananasową - rejon Bluszczańskiej, Dn 0,5/0,4 L 324,31 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2022-01-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2022-12-30
Ulica: 
Nieznana
Od ulicy: 
ul. Ananasowa
Do ulicy: 
ul. Bluszczańska
Naruszenia: 
---
Link www: 
---