Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zwierzynieckiej odc. komora 18051 - komora 18110, Dn 0,6/1,1 L ca 515,8 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2024-01-05
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2024-12-31
Ulica: 
ul. Zwierzyniecka
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---