Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Polany odc. Podkowy - Zapole Dn 0,2 L ca 620 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2028-01-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2029-12-31
Ulica: 
ul. Polany
Od ulicy: 
ul. Podkowy
Do ulicy: 
ul. Zapole
Naruszenia: 
---
Link www: 
---