Kolejny etap prac w al. Zjednoczenia

Na Bielanach trwa modernizacja al. Zjednoczenia. Wyłączona z ruchu z ruchu jest jezdnia na odcinku od ul. J. Kasprowicza do Marymonckiej.

Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich pracują w al. Zjednoczenia. Roboty na odcinku od ul. S. Żeromskiego do J. Kasprowicza zostały już zakończone. Kierowcy zyskali nową jezdnię, piesi równe chodniki z płyt antysmogowych, a rowerzyści drogi rowerowe spełniające najwyższe standardy. Cała infrastruktura oświetlana jest przez nowoczesne latarnie wyposażone w oprawy ledowe.

Teraz czas na pozostałą część tej bielańskiej alei. Na odcinku od ul. J. Kasprowicza do Marymonckiej trwają już intensywne roboty związane z układaniem nowych płyt chodnikowych oraz nawierzchni miejsc postojowych i dróg dla rowerów. Trwa także przebudowa jezdni. Objazd dla kierowców samochodów przebiega przez ul. Marymoncką do S. Sacharowa lub. B. Podczaszyńskiego i dalej ul. J. Kasprowicza. Połączenie z al Zjednoczenia straciły ulice poprzeczne: Barcicka, B. Zuga i Cegłowska.
Komunikacja: 
Autobusy linii 103 zostały skierowane na objazd prowadzący ulicami Marymoncka – B. Podczaszyńskiego – J. Kasprowicza. Autobusy linii 197 jadą ul. B. Podczaszyńskiego do J. Kasprowicza, a linii 181 w kierunku pl. T.W. Wilsona kursują prosto ul. Marymoncką.

Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl.
Inne: 
Prace na ul. Marymonckiej
Początek: 
2020-02-02
Koniec: 
2020-04-30