Nowa jezdnia ul. F. Płaskowickiej pomiędzy ul. I. Gandhi a rtm. W. Pileckiego

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. F. Płaskowickiej pomiędzy ul. I. Gandhi a rtm. W. Pileckiego. Ruch w obydwu kierunkach został skierowany na nowo wybudowaną jezdnię. 

W ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie powstaje m.in. druga jezdnia ul. F. Płaskowickiej na odcinku od ul. rtm. W. Pileckiego do centrum handlowego wraz ze skrzyżowaniem z ul. I. Gandhi i połączeniem z drogą ekspresową (węzeł Ursynów Zachód). Prace na tym odcinku są już zaawansowane. Wykonawca obwodnicy zamknął istniejącą jezdnię ul. F. Płaskowickiej pomiędzy wjazdem na parking centrum handlowego (na wysokości ul. I. Gandhi) a rtm. W. Pileckiego, a ruch w obydwu kierunkach skierował na nowo wybudowaną jezdnię północną. Przywrócone zostało połączenie z ul. Polskie Drogi. 

Budowniczowie obwodnicy przystąpili do budowy drugiej części ronda na skrzyżowaniu ulic F. Płaskowickiej i rtm. W. Pileckiego. Uruchomiona jest część ronda, a ruch pojazdów na odcinku od ronda do wjazdu do Straży Pożarnej odbywa się południową jezdnią ul. F. Płaskowickiej.

Zmiany dotyczą również pieszych i rowerzystów. Ruch pieszy i rowerowy odbywa się po wschodniej i południowej stronie ronda. Całkowicie zamknięty jest natomiast chodnik po południowej stronie ul. F. Płaskowickiej i droga dla rowerów pomiędzy ulicami rtm. W. Pileckiego i Polskie Drogi – tymczasowa droga dla rowerów została wytyczona po północnej stronie ulicy. 

Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli drogi ekspresowej S2) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę trasy z dwoma jezdniami po trzy pasy ruchu i o długości 18,5 km na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. W jej ramach wybudowane zostaną m.in. tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę i kilka węzłów drogowych. Budowa została podzielona na trzy zadania: „A” od węzła „Puławska” do węzła „Przyczółkowa” o długości ok. 4,6 km, „B” od węzła „Przyczółkowa” do węzła „Wał Miedzeszyński” o długości ok. 6,5 km i „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” do węzła „Lubelska” o długości ok. 7,5 km. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.pulawska-lubelska.pl.
Komunikacja: 
Więcej informacji: www.wtp.waw.pl.
Początek: 
2020-03-26
Koniec: 
2021-03-31