Węziej na ul. Górczewskiej przy centrum handlowym - budowa szybu demontażowego

Wykonawca budowy II linii metra wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Górczewskiej przy centrum handlowym. Kierowcy powinni zwracać uwagę na nowe znaki w rejonie prowadzonych prac. 

Roboty przy budowie szybu startowego dla tarcz TBM są już mocno zaawansowane. Wykonawca bemowskiego odcinka II linii metra rozpoczął już także budowę szybu demontażowego, który znajdzie się pod północną jezdnią ul. Górczewskiej w rejonie centrum handlowego. Przypomnijmy, że na Bemowie tarcze wystartują z komory za stacją Powstańców Śląskich i będą drążyły tunele podziemnej kolei aż do torów odstawczych, przed stacją Księcia Janusza. 

Z tego powodu zmieniła się organizacja ruchu na ul. Górczewskiej. Wyłączona z ruchu została jej północna jezdnia między ul. Góralską a wschodnim wyjazdem z centrum handlowego (z sygnalizacją świetlną). Ruch w obydwu kierunkach został przełożony na jezdnię południową, w kierunku Śródmieścia. Kierowcy jadący od strony skrzyżowania z ulicami Księcia Janusza i Jana Olbrachta mogą dojechać wyłącznie do ul. Góralskiej i tutaj muszą skręcić. Dalej prosto, w kierunku Bemowa, jadą tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówki, pojazdy służb miejskich, MTON i posiadaczy identyfikatorów MW oraz motocykle, a także mieszkańcy budynków Górczewska 116 i 118. Nadal możliwy jest wyjazd ze wschodniego wyjazdu z centrum handlowego w lewo – w kierunku Śródmieścia.
Komunikacja: 
Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl.
Inne: 

Początek: 
2020-04-22
Koniec: 
2020-07-03