Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jaskółczej odc. posesja nr 9 - posesja nr 1a Dn 0,2 L ca 129 m oraz w ciągu dojazdowym od posesji 1a do ul. Bażanciej Dn 0,2 L ca 176 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2022-01-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2022-12-30
Ulica: 
ul. Jaskółcza
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
ul. Bażancia
Naruszenia: 
---
Link www: 
---