Remont wiaduktu na Ostrobramskiej

Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich rozpoczęli prace na wiadukcie wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych. Obiekt przejdzie gruntowy remont. Wyłączona z ruchu jest północna jezdnia ul. Ostrobramskiej pomiędzy ul. Międzyborską a Kinową.
 
Wiadukt od nowa
Węzeł na Przyczółku Grochowskim to jeden z obiektów Trasy Łazienkowskiej, które wybudowane zostały jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Leciwy wiadukt jest już w złym stanie technicznym. Jego nośność jest utrzymywana dzięki zastosowaniu tymczasowych podpór. Konstrukcja wymaga jednak kompleksowej modernizacjidlatego rozpoczynamy gruntowny remont. Jego zakres obejmuje m.in. wymianę płyt obiektu, częściową wymianę korpusu przyczółków, skrzydeł, ścian zaplecznych i podpór pośrednich. Obiekt zyska również nowe urządzenia dylatacyjne, krawężniki, balustrady i bariery ochronne oraz system odprowadzania wód opadowych. Wyremontowany wiadukt posłuży kolejne kilkadziesiąt lat. 
 
Przyczółek Grochowski to ważny węzeł przesiadkowy. Są tu cztery przystanki autobusowe obsługujące 11 linii autobusowych. Są one dość oddalone od siebie, a dostęp do nich z wielu stron jest utrudniony przez schody. W ramach prac drogowcy poprawią także dostępność węzła dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Zmiany w ruchu
Wyłączona z ruchu została północna jezdnia ul. Ostrobramskiej (prowadząca w kierunku centrum) na odcinku od ul. Międzyborskiej do Kinowej. Ruch na jezdni prowadzącej w kierunku Wawra odbywa się bez utrudnień. 
 
Zmiany w organizacji ruchu zostały wprowadzone już na wcześniejszym odcinku trasy. Zalecane objazdy prowadzą al. gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego (Trasa Siekierkowska) lub ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” do Wału Miedzeszyńskiego. Od skrzyżowania z ulicami Zamieniecką i gen. A.E. Fieldorfa „Nila” na północnej jezdni ul. Ostrobramskiej (czyli w kierunku centrum) jeden z pasów ruchu został zmieniony w buspas. Kierowcy indywidualni mają do dyspozycji jeden pas ruchu. Od skrzyżowania z ulicami Grenadierów i Poligonową prosto możliwy jest wyłącznie dojazd do ul. Międzyborskiej (dalej jezdnia jest całkowicie wyłączona z ruchu, czyli nie można pojechać ani w kierunku al. Stanów Zjednoczonych ani w kierunku ul. Kinowej). Pozostali kierowcy powinni pojechać w ul. Grenadierów. 
 
Również na ul. Grenadierów, pomiędzy ul. Ostrobramską a al. Stanów Zjednoczonych, został wytyczony dodatkowy pas dla autobusów – mogą się nim poruszać pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówki, pojazdy MTON i motocykle. Obok buspasa nadal utrzymane są dwa pasy ruchu – po jednym w każdym kierunku. Wyjazd z ulic poprzecznych na ul. Grenadierów (z wyjątkiem ul. Majdańskiej) jest możliwy tylko w prawo. 
 
W trakcie prac wyłączana z ruchu będzie także jedna z jezdni al. Stanów Zjednoczonych (na wysokości wiaduktu są trzy jezdnie – po jednej w każdym kierunku i trzecia umożliwiająca wjazd na wiadukt, poruszają się nią także autobusy stające na przystanku Przyczółek Grochowski). Ruch jest kierowany na pozostałe jezdnie, tak aby kierowcy mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w kierunku ronda Wiatraczna i tyle samo w kierunku centrum. Możliwy jest wyjazd z ul. Kinowej na al. Stanów Zjednoczonych.
 
Zmiany dla pieszych i rowerzystów
Zamknięte zostały ciąg pieszo-rowerowy przebiegający w tunelu pod zjazdem z ul. Kinowej w al. Stanów Zjednoczonych i dalej pod wiaduktem oraz chodniki na samym wiadukcie. Objazd dla rowerzystów oraz dojście dla pieszych zostały poprowadzone do ul. Kinowej. Dodatkowo, na wysokości przystanku autobusowego wyznaczone jest tymczasowe przejście dla pieszych przez al. Stanów Zjednoczonych.  
Komunikacja: 
Autobusy linii: 151, 182, 502, 514, 520, 525 i N25 – jadące w kierunku mostu Łazienkowskiego – od skrzyżowania ul. Ostrobramskiej z Grenadierów i Poligonową jadą ul. Grenadierów i al. Stanów Zjednoczonych.
 
Dla autobusów linii 158 – jadących w kierunku CH Reduta – obowiązuje trasa objazdowa prowadząca ulicami: Grenadierów – Spalinowa – Turbinowa – Rozłucka.
 
Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl
Początek: 
2020-04-30
Koniec: 
2020-12-15