Krakowskie Przedmieście dla pieszych

W weekendy ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zmieniają się w deptak. Od 1 maja, do 25 października Trakt Królewski, na odcinku od ronda gen. Ch. de Gaulle’a do ul. Senatorskiej, jest przeznaczony dla pieszych i rowerzystów.
 
Niemalże do końca października będzie obowiązywała weekendowa organizacja ruchu na Trakcie Królewskim. To oznacza, że w weekendy i niektóre dni świąteczne na odcinku od ronda gen. Ch. de Gaulle’a do ul. Miodowej powstaje deptak. Zamknięty odcinek ulic jest oznakowany jako strefa zamieszkania i dopuszczony jest na nim wyłącznie dojazd mieszkańców z identyfikatorami TK do posesji, Pałacu Prezydenckiego, do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, zaopatrzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej, do ul. Koziej oraz nowożeńców, służb ratunkowych i oczyszczania, a także rowerów.
 
Zniesienie części obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa sprawia, że na warszawskich ulicach pojawia się coraz więcej osób. Deptak na Trakcie Królewskich ma więc swoje uzasadnienie – piesi będą mogli zachować miedzy sobą odpowiedni dystans i tym samym ważny dla zdrowia psychicznego spacer będzie odbywał się w sposób bezpieczny.  
 
W weekendy wjazd uprawnionych pojazdów na zamknięte ulice jest możliwy wyłącznie z ul. Świętokrzyskiej w Nowy Świat w kierunku ronda gen. Ch. de Gaulle’a oraz z ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza na pozostały odcinek Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia. Na ul. Bednarskiej wprowadzany jest ruch dwukierunkowy, tak aby mieszkańcy mogli z niej wyjechać z pominięciem Krakowskiego Przedmieścia (w weekend na ul. Bednarską mogą wjechać tylko mieszkańcy i dojeżdżający do instytucji zlokalizowanych przy Krakowskim Przedmieściu; ulica zostaje także wyłączona z parkowania). Utrzymany jest przejazd ul. Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem.
 
Ponadto, w weekendy na ulicach Wierzbowej (zatoka postojowa) i Moliera (rejon pl. Teatralnego) obowiązuje zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.
 
Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać w każdy weekend. oraz od 11 do 14 czerwca, do 25 października. 
 
Komunikacja: 
W weekendy autobusy linii: 111, 116, 180, 222, 503 i 518, podobnie jak w ubiegłych latach, w kierunku północnym jadą Al. Jerozolimskimi do ul. Kruczej i dalej ulicami: Szpitalna – pl. Powstańców Warszawy – Mazowiecka. W przeciwnym kierunku kursują ulicami Kredytową – Jasną – Zgoda – Krucza. Podobnymi trasami ul. Mazowiecką i z powrotem ulicami Kredytową i Jasną jeżdżą od ul. Świętokrzyskiej także autobusy linii: 102, 105 i 178. Autobusy linii 128, 175 oraz nocnej N44 jadą zaś ulicami Marszałkowską i Królewską.
 
Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl.
Początek: 
2020-05-01
Koniec: 
2020-10-25