Zmiana w rejonie skrzyżowania ulic F. Płaskowickiej i rtm. W. Pileckiego

Budowniczowie obwodnicy przystąpili do budowy drugiej części ronda na skrzyżowaniu ulic F. Płaskowickiej i rtm. W. Pileckiego.

 Uruchomiona jest część ronda, a ruch pojazdów na odcinku od ronda do wjazdu do Straży Pożarnej odbywa się południową jezdnią ul. F. Płaskowickiej. 

Na czas prac budowlanych zamknięta dla ruchu jest południowa jezdnia ul. F. Płaskowickiej od skrzyżowania z ul. rtm. W. Pileckiego do skrzyżowania z ulicami Dereniową i Stryjeńskich. Na północnej jezdni jest po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. 

Zmiany dotyczą również pieszych i rowerzystów. Całkowicie zamknięty jest chodnik po południowej stronie ulicy i droga dla rowerów pomiędzy ulicami rtm. W. Pileckiego i Polskie Drogi – tymczasowa droga dla rowerów została wytyczona po północnej stronie ulicy. 

Wyłączony z ruchu został wlot na rondo z kierunku ul. Puławskiej. Ruch pojazdów na odcinku od ronda do wjazdu do Straży Pożarnej odbywa się południową jezdnią ul. F. Płaskowickiej. Ruch pieszy i rowerowy będzie odbywał się po wschodniej i południowej stronie ronda.

Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli drogi ekspresowej S2) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę trasy z dwoma jezdniami po trzy pasy ruchu i o długości 18,5 km na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. W jej ramach wybudowane zostaną m.in. tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę i kilka węzłów drogowych. Budowa została podzielona na trzy zadania: „A” od węzła „Puławska” do węzła „Przyczółkowa” o długości ok. 4,6 km, „B” od węzła „Przyczółkowa” do węzła „Wał Miedzeszyński” o długości ok. 6,5 km i „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” do węzła „Lubelska” o długości ok. 7,5 km. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to trzeci kwartał 2020 r. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.pulawska-lubelska.pl.
Komunikacja: 
Więcej informacji: www.wtp.waw.pl.
Początek: 
2020-04-29
Koniec: 
2020-06-10