Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rosy odc. posesja nr 27a - Prętowa Dn 0,25 L ca 890 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2023-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2024-12-31
Ulica: 
ul. Rosy
Od ulicy: 
ul. Prętowa
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---