Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rosy odc. posesja nr 35C - posesja nr 29 A Dn 0,2 L ca 170 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2026-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2026-12-31
Ulica: 
ul. Rosy
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---