Budowa przewodu wodociągowego w ul. Widocznej odc. Rdestowa - Lucerny Dn 150 L ca 995 m Etap II

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2023-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2023-12-29
Ulica: 
ul. Widoczna
Od ulicy: 
ul. Rdestowa
Do ulicy: 
ul. Lucerny
Naruszenia: 
---
Link www: 
---