Zamknięta jezdnia ul. Marymonckiej w kierunku centrum

Zamknięta dla ruchu jest zachodnia jezdnia ul. Marymonckiej pomiędzy ul. B. Podczaszyńskiego i A. Sacharowa. 

Warszawscy wodociągowcy finiszują z pracami na ul. Marymonckiej przy modernizacji kolektora Burakowskiego. W kolejnym etapie robót całkowicie wyłączyli z ruchu jezdnię w kierunku centrum pomiędzy ul. B. Podczaszyńskiego i A. Sacharowa. Objazd został poprowadzony ulicami: B. Podczaszyńskiego – J. Kasprowicza – A. Sacharowa. Do początku lipca zostanie odtworzona nawierzchnia jezdni i kierowcy znowu będą mieli do dyspozycji całą szerokość jezdni. 

Modernizacja ponad pięćdziesięcioletniego kolektora Burakowskiego jest możliwa dzięki wcześniejszemu wybudowaniu nowego kolektora Burakowskiego Bis. Technologia modernizacji blisko 5-kilometrowego kolektora Burakowskiego o takiej średnicy została zastosowana po raz pierwszy w Polsce i polega na wprowadzeniu do jego wnętrza 1600 segmentów z żywic poliestrowych i włókna szklanego o maksymalnej długości  2,3  m. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach unijnego projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza V”, a łączny koszt inwestycji wynosi ponad 123 mln zł. Prace modernizacyjne potrwają do maja 2021 r.
Komunikacja: 
Autobusy linii 121 (w kierunku przystanku Gwiaździsta) oraz linii 150 (poranne kursy wydłużone do przystanku Metro Marymont) jeżdżą objazdem ulicami: B. Podczaszyńskiego – J. Kasprowicza – A. Sacharowa.

Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl
Inne: 

Początek: 
2020-06-03
Koniec: 
2020-06-20