Prace w al. Jana Pawła II

Drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich przebudowują al. Jana Pawła II pomiędzy rondami Czterdziestolatka i ONZ. Zmiany poprawią funkcjonalność i bezpieczeństwo jednej z głównych arterii miasta. Prace objęły obydwie jezdnie.

Zmiany w ruchu
Wyłączone z ruchu zostały skrajne prawe pasy obydwu jezdni na odcinku pomiędzy Al. Jerozolimskimi a rondem ONZ. Kierowcy, jadący zarówno w kierunku Żoliborza jak i Mokotowa, mają do dyspozycji dwa pasy ruchu. Połączenie z al. Jana Pawła II odzyskały już ulice Złota (z obydwu stron al. Jana Pawła II), Chmielna, Sienna i Śliska. 

Utrzymany jest wjazd ze wschodniej jezdni al. Jana Pawła II na parking przy Dworcu Centralnym oraz na pętlę autobusową. Możliwy jest także zjazd z jezdni zachodniej do tunelu prowadzącego na pętlę autobusową. Ruch na wiaduktach nad Al. Jerozolimskimi odbywa się bez zmian.   

Zmiany dotyczą także pieszych. Plac budowy obejmuje część chodnika po obydwu stronach alei. Po wschodniej stronie, wzdłuż centrum handlowego, utrzymane jest przejście dla pieszych o szerokości 2,5 m. Dalej piesi mają jeszcze szerszy trotuar.  Również chodnik wzdłuż zachodniej jezdni jest częściowo zajęty przez plac budowy, ale piesi także tutaj mają przejście o szerokości 2,5 metra. Na odcinku od ul. Chmielnej do ronda Czterdziestolatka chodnik został poprowadzony częściowo po jezdni. 

Czynne są wyjścia z przejścia podziemnego pod rondem Czterdziestolatka w północno-wschodnim narożniku, czyli przy Dworcu Centralnym. Zwężone są przejścia dla pieszych po południowej i wschodniej stronie ronda ONZ. Dodatkowo, w związku z budową wieżowca, zamknięta jest droga dla rowerów po północnej stronie ul. Świętokrzyskiej, pomiędzy rondem ONZ a ul. E. Plater.

Aleja od nowa
Przebudowa ronda Czterdziestolatka i al. Jana Pawła II to jedna z najdłużej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Obecnie brak tu udogodnień dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, opiekunów z dziećmi, ale również zwykłych pieszych i rowerzystów.

To wszystko niebawem się zmieni. Inwestycja zakłada remont i przebudowę istniejących jezdni, by zachować jednolity przekrój całego ciągu komunikacyjnego. Dziś w pobliżu Dworca Centralnego jezdnia rozszerza się do pięciu pasów ruchu, podczas gdy na dalszym odcinku kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy.

Dzięki ujednoliceniu szerokości jezdni, po obu stronach ulicy powstaną drogi dla rowerów i szersze chodniki, zostaną wybudowane zatoki postojowe oraz posadzone szpalery drzew, krzewów, żywopłotów i bylin. Co ważne, zachowana zostanie dotychczasowa przepustowość ulicy.

Bez barier
Duże zmiany czekają także rondo Czterdziestolatka u zbiegu al. Jana Pawła II i Al. Jerozolimskich. Wyznaczone zostaną nowe naziemne przejścia dla pieszych po północnej stronie ronda (przy przystankach tramwajowych) oraz po stronie zachodniej (wraz z przejazdem rowerowym). Ułatwi to pieszym, w tym osobom starszym i o ograniczonej mobilności oraz podróżnym z bagażami, wygodne przedostanie się na Dworzec Centralny i do przystanków tramwajowych. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy powstaną również w osi ul. Nowogrodzkiej. Więcej informacji na temat inwestycji można znaleźć na stronie: www.nowaaleja.waw.pl.
Komunikacja: 
Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl
Inne: 
Na ul. Złotej zakaz zatrzymywania się został wprowadzony po obydwu stronach ulicy przy samym skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II. Na ul. Siennej nie można zaparkować w rejonie łącznika z ul. Śliską. Natomiast na ul. Śliskiej zakaz zatrzymywania się obowiązuje po północnej stronie ulicy na odcinku od łącznika z ul. Sienną do al. Jana Pawła II, a na ul. Chielnej tuż przy skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II.
Początek: 
2020-06-17
Koniec: 
2020-12-04