Zmiana w organizacji ruchu na węźle ul. Puławskiej z obwodnicą

Wykonawca obwodnicy wprowadził zmiany w organizacji ruchu na węźle obwodnicy z ul. Puławską.

Wprowadzone zmiany w organizacji ruchu umożliwiają rozpoczęcie prac przy połączeniu istniejącej trasy z jej budowanym przedłużeniem na Ursynowie. Zmiana polega na skierowaniu pojazdów jadących w relacji zachód – północ (czyli z obwodnicy w kierunku centrum) na południową łącznicę (dotychczasowy wjazd na obwodnicę z Piaseczna) i poprowadzeniu wszystkich relacji przez skrzyżowanie z ul. Puławską (pod wiaduktem). Jadący ul. Puławską z Piaseczna wjeżdżają na obwodnicę, skręcając na skrzyżowaniu pod wiaduktem w lewo na zjazd wspólny z jadącymi z centrum. 

Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli drogi ekspresowej S2) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę trasy z dwoma jezdniami po trzy pasy ruchu i o długości 18,5 km na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. W jej ramach wybudowane zostaną m.in. tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę i kilka węzłów drogowych. Budowa została podzielona na trzy zadania: „A” od węzła „Puławska” do węzła „Przyczółkowa” o długości ok. 4,6 km, „B” od węzła „Przyczółkowa” do węzła „Wał Miedzeszyński” o długości ok. 6,5 km i „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” do węzła „Lubelska” o długości ok. 7,5 km. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.pulawska-lubelska.pl.
Komunikacja: 

Więcej informacji: www.wtp.waw.pl.


Inne: 
---
Początek: 
2020-06-24
Koniec: 
2021-03-31