Budowa ul. Batalionu AK „Bałtyk”

Trwa budowa ul. Batalionu AK „Bałtyk”. Prace budowlane objęły skrzyżowanie z ul. Bluszczańską.
 
Ulica Batalionu AK „Bałtyk” połączy al. Polski Walczącej z ul. Bluszczańską. Inwestycja zakłada budowę dwóch jezdni z chodnikami i drogą dla rowerów po obydwu stronach.
 

Plac budowy objął fragment ul. Bluszczańskiej pomiędzy budowaną ul. Batalionu AK „Bałtyk” a ul. Ananasową. Objechać zamknięty fragment można jadąc ul. Gościniec do Bartyckiej. 
 

Początek: 
2020-06-26
Koniec: 
2020-12-31