Budowa przewodu wodociągowego w ul. Piaseczyńskiej odc. Konduktorska - dz. ew. nr 1/1 obręb 1-02-10 oraz w ciągu dojazdowym (dz. ew. nr 1/1 z obr. 1-02-10) Dn 150 L 301,5 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2021-01-04
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2022-12-30
Ulica: 
ul. Piaseczyńska
Od ulicy: 
ul. Konduktorska
Do ulicy: 
ul. Piaseczyńska
Naruszenia: 
---
Link www: 
---