Budowa rond na ul. Kadetów

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę dwóch rond na ul. Kadetów w Wawrze. Przebudowa dotyczy dwóch skrzyżowań na ul. Kadetów – z ul. Poprawną i ul. Łasaka. Oba staną się rondami po 22 metry średnicy. Na wszystkich wlotach pojawią się wydłużone wyspy trójkątne z azylami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów. Ruch pieszych i rowerzystów będzie się odbywał po wydzielonej drodze rowerowej i chodniku. Przy okazji prac wybudowane zostaną brakujące chodniki i odcinki drogi dla rowerów. Dzięki inwestycji poprawie ulegnie bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Zamiana skrzyżowań na ronda przyniesie wiele korzyści. Uporządkuje ruch i poprawi bezpieczeństwo – układ skrzyżowań stanie się bardziej czytelny. Wprowadzone rozwiązania poprawią także przepustowość i płynność ruchu. Jeżeli uda się rozstrzygnąć przetarg, prace potrwają do końca grudnia 2020 roku.

Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2017-08-01
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2020-12-31
Ulica: 
ul. Kadetów
Od ulicy: 
ul. H. Łasaka
Do ulicy: 
ul. Poprawna
Naruszenia: 
---
Link www: 
www.zdm.waw.pl