Zmiany w ciągu ulic Meissnera – Abrahama – Umińskiego

Ciąg ulic J. Meissnera – gen. R. Abrahama – W. Umińskiego czekają zmiany w organizacji ruchu poprawiające bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ulicy: m.in. wytyczenie pasów rowerowych, miejsc postojowych i wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego, m.in. przejść dla pieszych. Prace są efektem głosowania mieszkańców w budżecie obywatelskim, a zrealizowane będą przez Zarząd Dróg Miejskich.
Tzw. „obwodnica” Gocławia przecięta jest ponad 20 przejściami dla pieszych. Są potrzebne i często wykorzystywane. Ciąg ulic Meissnera – Abrahama – Umińskiego okala bowiem gęsto zabudowany teren pełen osiedli mieszkaniowych. Ponadto w najbliższej okolicy jest wiele placówek oświatowych, w tym 5 szkół podstawowych. Łącznie na 24 przejścia (ściśle ujmując 12 przejść podwójnych, czyli przez dwie jezdnie) aż 21 zostało ocenionych na 0 lub 1 w 5-punktowej skali bezpieczeństwa. Łącznie na całej Pradze-Południe takich miejsc było 51. Oznacza to, że w ciągu „obwodnicy” znajduje się blisko połowa potencjalnie najniebezpieczniejszych przejść w dzielnicy.
Obecnie przekrój w ciągu Meissnera – Abrahama – Umińskiego jest teoretycznie dwupasmowy, przy czym skrajny prawy pas jest niemal na całej długości wykorzystywany przez kierowców do parkowania. Taki stan rzeczy zostanie utrzymany, ale w uporządkowanej formie — pozwoli to na stworzenie wielu nowych miejsc parkingowych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych bez sygnalizacji.
Ulica Meissnera zostanie zwężona z dwóch pasów do jednego. Tam, gdzie to możliwe, na skrajnym prawym pasie zostaną wyznaczone równoległe miejsca postojowe. Jednopasmowy układ będzie również w rejonie przejść dla pieszych, co powinno znacznie poprawić bezpieczeństwo. Zmiany nie obejmą skrzyżowań Meissnera z Fieldorfa i Bora-Komorowskiego, które są wyposażone w sygnalizację świetlną. Na obu jezdniach ulicy Meissnera wyznaczone zostaną też jednokierunkowe pasy rowerowe. Analogiczne zmiany zostaną wprowadzone również na ulicach Abrahama i Umińskiego.

Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2016-06-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2020-12-31
Ulica: 
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego
Od ulicy: 
ul. J. Meissnera
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
trawnik, jezdnia, chodnik, krawężnik
Link www: 
www.zdm.waw.pl