Ul. Ostrobramska – remont wiaduktu

W kwietniu 2020 r. Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął gruntowny remont wiaduktu wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych. Węzeł na Przyczółku Grochowskim wybudowany został w latach 70. ubiegłego wieku i jest już w złym stanie technicznym, a jego nośność jest utrzymywana dzięki zastosowaniu tymczasowych podpór. Konstrukcja wymaga kompleksowej modernizacji.
Prace będą polegały na rozbiórce wiaduktu, a jego najważniejsze elementy zastąpione zostaną nowymi. Nastąpi też m.in. wymiana płyt obiektu, częściowa wymiana korpusu przyczółków, skrzydeł, ścian zaplecznych i podpór pośrednich. Obiekt zyska również nowe urządzenia dylatacyjne, krawężniki, balustrady i bariery ochronne oraz system odprowadzania wód opadowych. Projekt nie zakłada zmiany geometrii obiektu. Głównym celem jest przywrócenie odpowiednich właściwości eksploatacyjnych, co wpłynie na poprawę trwałości i bezpieczeństwa na kolejne lata.
W ramach prac rozebrane zostaną istniejące schody po północno-wschodniej stronie wiaduktu. Nowe wyposażone będą w stalowe balustrady, zaś parametry stopni i spoczników będą zgodne z obowiązującymi obecnie normami. W kolejnym etapie możliwa będzie budowa pochylni prowadzącej na wiadukt. Przebudowa węzła ułatwi też przesiadki. Przystanek w kierunku ronda Wiatraczna zostanie przesunięty pod wiadukt. Wszystkie perony przystankowe zostaną wyremontowane i podniesione do poziomu 16 cm ponad jezdnię, co ułatwi wsiadanie do autobusów. Pojawią się też dodatkowe miejsca siedzące i system informacji pasażerskiej.
Projektowane zmiany będą dostosowane do osób z niepełnosprawnościami: wszystkie przeszkody na przystankach zostaną odsunięte trzy metry od krawędzi, pojawią się pasy prowadzące, kontrastowe elementy dotykowe w obrębie schodów i pochylni na obszarze całego węzła, oraz plany tyflograficzne na wszystkich przystankach. Przy okazji przeprowadzone zostaną też nowe nasadzenia zieleni.
Remont wiaduktu, schodów i przystanków autobusowych w tym miejscu według wstępnych przewidywań powinien zakończyć się w połowie grudnia 2020 r.


Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2020-03-23
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2020-12-15
Ulica: 
ul. Ostrobramska
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
jezdnia, wiadukt, chodnik
Link www: 
www.zdm.waw.pl