Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Marynin odc. Marynin 23 - Zaborowska, w ciągu pieszo-jezdnym działka nr ew. 68/3

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2022-01-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2022-12-01
Ulica: 
ul. Marynin
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---