Budowa przepompowni ścieków PS-2 Q=10 dm3/s w rejonie ul. Bartyckiej/Gwintowej wraz z przewodami tłocznymi w ul. 7 KUL

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2027-01-04
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2027-12-31
Ulica: 
ul. Gwintowa
Od ulicy: 
ul. Bartycka
Do ulicy: 
ul. Gwintowa
Naruszenia: 
---
Link www: 
---